QuoVadis Financiële Hulpverlening is een kleine organisatie die mensen helpt met hun financiën als het om verschillende redenen niet meer lukt om deze zelf te verzorgen.

QuoVadis betekent “waar gaat u naar toe?” Als het niet lukt om de financiën op orde te krijgen, kan QuoVadis u daarbij een helpende hand bieden. Velen staan er alleen voor, en hebben hierbij hulp nodig, die helpende hand wil ik u graag bieden.

 

QuoVadis Financiële Hulpverlening is opgericht door Jitske Hettinga. Vanaf 1996 tot 2004 ben ik binnen de schuldhulpverlening werkzaam geweest als schuldhulpverlener bij diverse gemeenten, bewindvoerder wettelijke schuldsanering (WSNP) en trainer voor groepen schuldhulpverleners.

 

In 2004 heb ik de overstap gemaakt naar het financieel beheer zodat ik de schuldhulpverlening vanuit een andere perspectief kon bekijken, en waarbij ik meer aandacht kon geven aan de menselijke aspecten die meespelen bij financiële problemen.

Dit heeft mij dermate geïnspireerd om “voor mijzelf” te starten, en daaruit is QuoVadis Financiële Hulpverlening ontstaan.

Mijn missie

QuoVadis is een kleine organisatie die hulp wil bieden aan mensen die niet in staat zijn om hun financiën zelf te verzorgen.

Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ziekte, taalbarrière, leeftijd, een fysieke of geestelijke beperking, of een combinatie. Ik begeleid op een professionele en deskundige wijze de mensen die hulp vragen omtrent hun financiën. Hierin staan de behoeften en wensen van mijn cliënt centraal.

 

De diensten die ik aanbied worden in overleg met u of uw begeleider afgestemd maar hebben altijd betrekking op financieel beheer. Ik ben geen maatschappelijk werkster of hulpverlener.

Hierna treft u de diensten aan, met een uitleg, waarvoor ik beschikbaar ben.

Jitske Hettinga

Budgetbeheer

Er is sprake van budgetbeheer als de inkomsten van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen kunnen zich melden bij QuoVadis. Op basis van een afgesproken budgetplan betaalt QuoVadis namens u de rekeningen, vaste lasten en eventuele schulden van uw inkomen en of uitkering. De cliënt krijgt een tevoren vastgesteld bedrag per week of per maand als huishoudgeld/leefgeld. Voor betalingen welke niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot het moment van betaling. Uiteraard reserveert QuoVadis ook een bedrag per maand voor onvoorziene uitgaven. Voor zover het budget het toelaat kan QuoVadis schulden voor u aflossen en voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.

Wat doet Quo Vadis voor u bij budgetbeheer?

Bij budgetbeheer wordt een beheer rekening geopend waarop uw inkomen wordt overgemaakt en vanaf daar vinden alle betalingen plaats. Wekelijks wordt een afgesproken bedrag aan huishoudgeld naar uw eigen rekening overgemaakt.

QuoVadis schrijft alle betrokken partijen aan om ervoor te zorgen dat alle post met betrekking tot uw financiën naar mijn postadres wordt gestuurd (indien u dat wenst). Daarna zult u misschien af en toe post ontvangen welke u dan zo spoedig mogelijk dient op te sturen. QuoVadis biedt verschillende vormen van budgetbeheer aan. Bij al deze vormen wordt er een aparte bankrekening voor u geopend welke ik gebruik als beheer rekening.

Vaste lasten beheer

Bij deze vorm van beheer worden de vaste lasten via de beheer rekening voor u betaald. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van cliënt. Bij deze vorm van beheer wordt niet gereserveerd voor jaarafrekeningen en onvoorziene uitgaven.

Basis budgetbeheer

Naast de betaling van de vaste lasten worden reserveringen gemaakt voor vaste lasten en onvoorzien. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van cliënt

Uitgebreid en intensief budgetbeheer

Deze uitgebreide vorm is bedoeld voor cliënten die extra hulp nodig hebben bij het regelen van het budget, inkomensreparatie en contacten met instanties. Naast de vaste lasten worden ook alle openstaande rekeningen (schulden) van de cliënt in kaart gebracht. In geval van schulden zal met schuldeisers contact worden gezocht voor het treffen van een passende betalingsregeling welke tot een oplossing leidt van de schulden.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel en is bedoeld ter bescherming van de persoon die onder bewind is gesteld.

Bewindvoering schept een overzicht in financiële situaties die problematisch zijn. Op deze manier zorgt de bewindvoerder er mede voor dat er een positieve bijdrage wordt gegeven aan het bieden van rust aan de cliënt.  Hierdoor kan de cliënt zich weer concentreren op andere zaken die belangrijk zijn in haar of zijn leven.

Hoe werkt Beschermingsbewind?

Het doel van beschermingsbewind is eveneens het scheppen van een financieel stabiele situatie waardoor er geen nieuwe schulden of achterstanden ontstaan.

In tegenstelling tot inkomstenbeheer heeft beschermingsbewind geen vrijwillig karakter. Dit brengt met zich mee dat er voor langere tijd sprake zal zijn van deze maatregel.

Beschermingsbewind is mogelijk voor mensen die wegens een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn om het eigen vermogen te beheren. Deze maatregel kan aangevraagd worden bij de kantonrechter, hetzij door betrokkene zelf, of door familieleden tot in de 4e graad.De kantonrechter benoemt vervolgens, na u gehoord te hebben, een bewindvoerder die het beheer over uw vermogen gaat voeren.

Ook dit is een dienst die ik kan leveren. Bij de aanvraag tot beschermingsbewind kunt u of uw familie vragen om mij als bewindvoerder te benoemen, wel dient u vooraf met mij contact op te nemen omdat de kantonrechter een bevestiging wil hebben dat ik akkoord ben met uw benoeming. Ook is het mogelijk dat de kantonrechter mij benoemt wanneer er geen voorkeur voor een bewindvoerder is ingevuld.

Actueel

Contact

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van QuoVadis dan kunt u contact opnemen met:

Jitske Hettinga
Postbus 1045
2200 BA NOORDWIJK

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur

T 071-36 25 255
M 06-34 73 27 42
E info@quovadis-fh.nl

KvK 27352998
Lid NBBI voor Professionele Bewindvoerders

Aangesloten bij bewindvoerdersnetwerk

Meer informatie